Nghị định 162/2006/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 162/2006/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 162/2006/NĐ-CP về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước Số hiệu: 162/2006/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 28/12/2006 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Nghị định 162/2006/NĐ-CP về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước

 • NGHỊ ĐỊNH SỐ 162/2006/NĐ-CP VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, CHẾ ĐỘ TRANG PHỤC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ...
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương 2: NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước
 • Điều 4. Chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước
 • Điều 5. Chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước
 • Chương 3: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 6. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành và tổ chức thực hiện
 • 1. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ ...
 • Điều 7. Hiệu lực thi hành
 • Điều 8. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 162/2006/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 162/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 162/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 162/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật