Quyết định 34/2014/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 34/2014/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 34/2014/QĐ-UBND về đơn giá thuê đất, khung giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Số hiệu: 34/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Lê Văn Nghĩa Ngày ban hành: 05/11/2014 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 34/2014/QĐ-UBND về đơn giá thuê đất, khung giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT, KHUNG GIÁ THUÊ MẶT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đơn giá thuê đất, khung giá thuê mặt nước trên địa ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký; Quyết định này thay thế Quyết định số ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân ...
 • QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT, KHUNG GIÁ THUÊ MẶT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Đơn giá thuê đất
 • Điều 4. Đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm
 • Điều 5. Đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước thuộc nhóm đất quy định tại Điều 10 Luật Đất đai
 • Điều 6. Khung giá thuê mặt nước
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 7. Trách nhiệm của các Sở, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức ...
 • Điều 8. Điều khoản chuyển tiếp và xử lý một số vấn đề cụ thể
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 34/2014/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 34/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 34/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 34/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 34/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật