Quyết định 16/2014/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 16/2014/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 16/2014/QĐ-UBND sửa đổi điểm a, khoản 1, Mục I Bảng đơn giá thuê đất, khung giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Số hiệu: 16/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Lê Văn Nghĩa Ngày ban hành: 23/05/2014 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 16/2014/QĐ-UBND sửa đổi điểm a, khoản 1, Mục I Bảng đơn giá thuê đất, khung giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 1, Mục I Bảng đơn giá thuê đất, khung giá thuê mặt nước trên địa ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 16/2014/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 16/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 16/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 16/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 16/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật