Quyết định 71/2014/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 71/2014/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 71/2014/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận Số hiệu: 71/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Đỗ Hữu Nghị Ngày ban hành: 24/09/2014 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 71/2014/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ ...
 • Điều 1. Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến ...
 • Điều 2. Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận có trách nhiệm ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết ...
 • ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT NINH THUẬN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Giải thích từ ngữ
 • Điều 2. Tên Công ty, trụ sở chính
 • Điều 3. Hình thức pháp lý và tư cách pháp nhân
 • Điều 4. Mục tiêu hoạt động, ngành, nghề kinh doanh
 • Điều 5. Mức vốn điều lệ
 • Điều 6. Chủ sở hữu Nhà nước
 • Điều 7. Người đại diện theo pháp luật của Công ty
 • Điều 8. Quản lý nhà nước
 • Điều 9. Tổ chức Đảng và tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty
 • Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY
 • Điều 10. Quyền của Công ty
 • Điều 11. Nghĩa vụ của Công ty
 • Chương III QUYỀN, TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TY VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN ...
 • Điều 12. Tổ chức thực hiện các quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu Nhà nước đối với Công ty
 • Điều 13. Tổ chức thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với Công ty
 • Chương IV TỔ CHỨC, QUẢN LÝ CÔNG TY
 • Điều 14. Mô hình tổ chức, quản lý Công ty
 • Điều 15. Chủ tịch Công ty
 • Điều 16. Quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch công ty
 • Điều 17. Tiêu chuẩn và điều kiện của Chủ tịch công ty
 • Điều 18. Miễn nhiệm, thay thế Chủ tịch công ty
 • Điều 19. Nghĩa vụ của Chủ tịch công ty
 • Điều 20. Chế độ làm việc của Chủ tịch công ty
 • Điều 21. Giám đốc
 • Điều 22. Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc
 • Điều 23. Giám đốc có các quyền sau đây
 • Điều 24. Giám đốc có các nghĩa vụ sau
 • Điều 25. Chủ sở hữu công ty xem xét và quyết định miễn nhiệm, thay thế Giám đốc theo đề nghị của Chủ ...
 • Điều 26. Quan hệ giữa Chủ tịch công ty và Giám đốc trong quản lý, điều hành Công ty
 • Điều 27. Hợp đồng, giao dịch với những người có liên quan
 • Điều 28. Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc
 • Điều 29. Đơn vị trực thuộc
 • Điều 30. Hình thức tham gia quản lý của người lao động
 • Điều 31. Nội dung tham gia quản lý Công ty của người lao động
 • Chương V QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
 • Điều 32. Vốn điều lệ
 • Điều 33. Quản lý tài chính công ty
 • Chương VI TỔ CHỨC LẠI, CHUYỂN ĐỔI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN CÔNG TY
 • Điều 34. Tổ chức lại Công ty
 • Điều 35. Chuyển đổi sở hữu Công ty
 • Điều 36. Tạm ngừng kinh doanh
 • Điều 37. Giải thể Công ty
 • Điều 38. Phá sản Công ty
 • Chương VII CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, CÔNG KHAI THÔNG TIN
 • Điều 39. Trách nhiệm báo cáo và thông tin
 • Điều 40. Báo cáo và thông tin cho chủ sở hữu
 • Điều 41. Công khai thông tin
 • Chương VIII SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC
 • Điều 42. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
 • Điều 43. Quản lý con dấu của Công ty
 • Điều 44. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ
 • Chương IX ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 45. Phạm vi thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 71/2014/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 71/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 71/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 71/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 71/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật