Thông tư 44/2014/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 44/2014/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 44/2014/TT-BNNPTNT quy định các bệnh phải kiểm tra định kỳ đối với cơ sở chăn nuôi gia súc giống, gia cầm giống, bò sữa do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 44/2014/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám Ngày ban hành: 01/12/2014 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Thông tư 44/2014/TT-BNNPTNT quy định các bệnh phải kiểm tra định kỳ đối với cơ sở chăn nuôi gia súc giống, gia cầm giống, bò sữa do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CÁC BỆNH PHẢI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI CƠ SỞ CHĂN NUÔI GIA SÚC GIỐNG, GIA CẦM GIỐNG ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Chương II QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
 • Điều 3. Các bệnh phải kiểm tra định kỳ
 • Điều 4. Nội dung, phương pháp kiểm tra
 • Điều 5. Xử lý kết quả kiểm tra
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 6. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân
 • Điều 7. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC TÍNH SỐ MẪU
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 44/2014/TT-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 44/2014/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 44/2014/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 44/2014/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 44/2014/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật