Nghị quyết 82/2014/QH13

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 82/2014/QH13

Tiêu đề: Nghị quyết 82/2014/QH13 về thi hành Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014 do Quốc hội ban hành Số hiệu: 82/2014/QH13 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 24/11/2014 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị quyết 82/2014/QH13 về thi hành Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014 do Quốc hội ban hành

  • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 82/2014/QH13 để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 82/2014/QH13

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 82/2014/QH13

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 82/2014/QH13

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 82/2014/QH13

Đang cập nhật