Thông tư 40/2014/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 40/2014/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 40/2014/TT-BYT hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 40/2014/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Xuyên Ngày ban hành: 17/11/2014 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược

Mục lục Thông tư 40/2014/TT-BYT hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DANH MỤC THUỐC TÂN DƯỢC THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO ...
 • Điều 1. Danh mục thuốc tân dược
 • Điều 2. Cấu trúc danh mục thuốc và phân hạng sử dụng
 • Điều 3. Xây dựng danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế sử dụng tại cơ sở khám ...
 • Điều 4. Nguyên tắc chung về thanh toán chi phí thuốc đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế
 • Điều 5. Quy định thanh toán đối với một số loại thuốc
 • Điều 6. Tổ chức thực hiện
 • Điều 7. Quy định chuyển tiếp và điều khoản tham chiếu
 • Điều 8. Hiệu lực thi hành
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • PHỤ LỤC SỐ 01 DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ ...
 • PHỤ LỤC SỐ 02 MẪU ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, LOẠI BỎ THUỐC/ HOẠT CHẤT TRONG DANH MỤC THUỐC THUỘC PHẠM VI THANH ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 40/2014/TT-BYT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 40/2014/TT-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 40/2014/TT-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 40/2014/TT-BYT

Đang cập nhật