Quyết định 1999/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1999/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1999/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch triển khai Đề án “Đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 Số hiệu: 1999/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Lý Thái Hải Ngày ban hành: 07/11/2014 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 1999/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch triển khai Đề án “Đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt ...
 • Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch ...
 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG CÁC THƯ VIỆN, BẢO TÀNG, NHÀ ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. MỤC TIÊU
 • III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
 • IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
 • VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1999/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1999/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1999/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1999/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1999/QĐ-UBND

Đang cập nhật