Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014

Click để xem chi tiết và Tải về Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014

Tiêu đề: Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014 Số hiệu: 72/2014/QH13 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 27/11/2014 Lĩnh vực: Quốc phòng

Mục lục Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014

  • LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
  • Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam:
  • Điều 2 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.
  • Điều 3 Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.

Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014 số 72/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2014.

Nội dung Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 2014 quy định sửa đổi 05 điều luật quy định tại Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999 và được sửa đổi năm 2008, bên cạnh đó cũng quy định bổ sung thêm 01 điều luật so với quy định hiện hành.

Cụ thể, một điểm mới đáng chú ý trong luật này đó là việc thăng quân hàm đối với sĩ quan tại ngũ. Theo quy định tại luật này, cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan là cấp Đại tướng, bao gồm: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;Tổng Tham mưu trưởng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Sau đó là các cấp bậc như Thượng tướng, Đô đốc Hải quân; Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân; Đại tá; Thượng tá; Trung tá; Thiếu tá; Đại uý;….

Theo đó, Sĩ quan tại ngũ đủ tiêu chuẩn và thời hạn xét thăng quân hàm quy định, có cấp bậc quân hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc quân hàm cao nhất quy định đối với chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm thì sẽ được thăng quân hàm.

Thời hạn xét thăng quân hàm đối với sĩ quan tại ngũ được cụ thể như sau: Đại tá lên Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân tối thiểu là 4 năm; Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân lên Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân tối thiểu là 4 năm; Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân lên Thượng tướng, Đô đốc Hải quân tối thiểu là 4 năm; Thượng tướng, Đô đốc Hải quân lên Đại tướng tối thiểu là 4 năm; Thời gian sĩ quan học tập tại trường được tính vào thời hạn xét thăng quân hàm.

Luật cũng quy định tuổi của sĩ quan tại ngũ xét thăng quân hàm từ cấp bậc Đại tá lên Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân không quá 57, trường hợp cao hơn khi có yêu cầu theo quyết định của Chủ tịch nước.

Một điểm mới khác được quy định tại luật này đó là việc thăng quân hàm vượt bậc. Theo đó, Sĩ quan tại ngũ lập thành tích đặc biệt xuất sắc thì được xét thăng quân hàm vượt bậc, nhưng không vượt quá cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh sĩ quan đang đảm nhiệm.

Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014 để xử lý: