Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 22/2010/NQ-HĐND về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre Số hiệu: 19/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Nguyễn Thành Phong Ngày ban hành: 09/12/2014 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 22/2010/NQ-HĐND về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  • Điều 1. Bổ sung vào Điểm b, Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND

Đang cập nhật