Quyết định 77/2014/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 77/2014/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 77/2014/QĐ-TTg về mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 77/2014/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 24/12/2014 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động

Mục lục Quyết định 77/2014/QĐ-TTg về mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ HỌC NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Đối tượng áp dụng
  • Điều 3. Mức hỗ trợ học nghề
  • Điều 4. Kinh phí thực hiện
  • Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 77/2014/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 77/2014/QĐ-TTg

Phân tích chính sách về Quyết định 77/2014/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 77/2014/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 77/2014/QĐ-TTg

Đang cập nhật