Quyết định 35/2014/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 35/2014/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 35/2014/QĐ-UBND quy định mới, điều chỉnh, bãi bỏ phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Số hiệu: 35/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Trần Tiến Dũng Ngày ban hành: 22/12/2014 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Quyết định 35/2014/QĐ-UBND quy định mới, điều chỉnh, bãi bỏ phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỚI, ĐIỀU CHỈNH, BÃI BỎ MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
  • Điều 1. Quy định mới, điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như sau ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, các quy định sau đây hết hiệu lực thi hành ...
  • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc ...
  • PHỤ LỤC SỐ I QUY ĐỊNH MỚI CÁC LOẠI PHÍ
  • PHỤ LỤC SỐ II ĐIỀU CHỈNH CÁC LOẠI PHÍ
  • PHỤ LỤC SỐ III ĐIỀU CHỈNH PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
  • PHỤ LỤC SỐ IV ĐIỀU CHỈNH CÁC LOẠI LỆ PHÍ
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 35/2014/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 35/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 35/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 35/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 35/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật