Nghị định 121/2014/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 121/2014/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 121/2014/NĐ-CP hướng dẫn Công ước Lao động hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển Số hiệu: 121/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 24/12/2014 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Lao động, Giao thông, vận tải

Mục lục Nghị định 121/2014/NĐ-CP hướng dẫn Công ước Lao động hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÔNG ƯỚC LAO ĐỘNG HÀNG HẢI NĂM 2006 VỀ CHẾ ĐỘ LAO ĐỘNG CỦA ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II CHẾ ĐỘ LAO ĐỘNG CỦA THUYỀN VIÊN LÀM VIỆC TRÊN TÀU BIỂN VIỆT NAM
 • Điều 4. Hợp đồng lao động thuyền viên
 • Điều 5. Tiền lương, phụ cấp và các khoản thu nhập khác
 • Điều 6. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
 • Điều 7. Nghỉ hằng năm, nghi lễ, tết
 • Điều 8. Hồi hương
 • Điều 9. Thực phẩm và nước uống
 • Điều 10. Chăm sóc sức khỏe cho thuyền viên trên tàu và trên bờ
 • Điều 11. Trách nhiệm của chủ tàu đối với thuyền viên bị tai nạn lao động hàng hải, bệnh nghề nghiệp
 • Điều 12. Khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động hàng hải và bệnh nghề nghiệp
 • Điều 13. Phòng ngừa tai nạn lao động hàng hải và bệnh nghề nghiệp
 • Chương III KIỂM TRA, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LAO ĐỘNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN VIỆT NAM VÀ THANH TRA, KIỂM TRA ...
 • Điều 14. Kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận Lao động hàng hải
 • Điều 15. Thanh tra, kiểm tra đối với tàu biển
 • Điều 16. Giải quyết khiếu nại của thuyền viên làm việc trên tàu biển
 • Chương IV THANH TRA, KIỂM TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA THUYỀN VIÊN LÀM VIỆC TRÊN TÀU BIỂN NƯỚC NGOÀI ...
 • Điều 17. Thanh tra, kiểm tra tàu biển nước ngoài hoạt động tại cảng biển Việt Nam
 • Điều 18. Giải quyết khiếu nại của thuyền viên làm việc trên tàu biển nước ngoài hoạt động tại cảng biển ...
 • Điều 19. Tạo điều kiện thuận lợi cho thuyền viên làm việc trên tàu biển nước ngoài hoạt động tại cảng ...
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 20. Hiệu lực thi hành
 • Điều 21. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC TRÊN TÀU
 • PHỤ LỤC II BẢN GHI THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

Thuyền viên được nghỉ ít nhất 30 ngày mỗi năm

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2005, Bộ luật Lao động 2012; Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế 2005, ngày 24/12/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 121/2014/NĐ-CP hướng dẫn Công ước Lao động hàng hải 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển.

Nội dung Nghị định 121 này quy định về điều kiện lao động, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của thuyền viên, chủ tàu, các tổ chức, cá nhân có liên quan; hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với tàu biển Việt Nam và tàu biển nước ngoài hoạt động tại cảng biển Việt Nam.

Một số nội dung đáng chú ý như sau:

Về hợp đồng lao động thuyền viên.

Nghị định 121 quy định trước khi làm việc trên tàu biển, chủ tàu và thuyền viên phải ký kết HĐLĐ thuyền viên. Theo đó, ngoài những nội dung cơ bản được quy định tại Bộ luật Lao động, HĐLĐ thuyền viên phải có thêm các nội dung về việc hồi hương của thuyền viên; bảo hiểm tai nạn; tiền thanh toán nghỉ hằng năm; và điều kiện chấm dứt HĐLĐ thuyền viên.

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Điều 6, Nghị định 121 quy định thời giờ làm việc được bố trí theo ca và duy trì 24 giờ liên tục trong ngày, kể cả ngày nghỉ hằng tuần, ngày lễ, tết.

Bên cạnh đó, thời giờ nghỉ ngơi tối thiểu là 10 giờ trong khoảng thời gian 24 giờ bất kỳ và 77 giờ trong 07 ngày bất kỳ;

Số giờ nghỉ ngơi trong khoảng thời gian 24 giờ có thể được chia tối đa thành hai giai đoạn, một trong hai giai đoạn đó ít nhất phải kéo dài 06 giờ và khoảng thời gian giữa hai giai đoạn nghỉ liên tiếp không được quá 14 giờ.

Khoảng thời gian 24 giờ bất kỳ được tính từ thời điểm bắt đầu hoặc kết thúc của một giai đoạn nghỉ ngơi.

Số ngày nghỉ hằng năm được tính tối thiểu 2,5 ngày cho mỗi tháng làm việc. Ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật không tính vào số ngày nghỉ hằng năm.

Chăm sóc sức khỏe cho thuyền viên trên tàu và trên bờ

Điều 10, Nghị định 121 cũng có quy định chi tiết về việc chăm sóc sức khỏe cho thuyền viên trên tàu và trên bờ.

Theo đó, thuyền viên phải được chăm sóc sức khỏe thường xuyên, kịp thời và miễn phí trong thời gian làm việc trên tàu biển và tại cảng nước ngoài khi tàu ghé vào.

Đồng thời, chủ tàu cũng phải bố trí ít nhất 01 bác sĩ nếu trên tàu có từ 100 người trở lên, thực hiện chuyến đi quốc tế dài hơn 03 ngày. Đối với tàu biển có dưới 100 người, không có bác sĩ, phải bố trí ít nhất 01 thuyền viên chịu trách nhiệm chăm sóc y tế và quản lý thuốc hoặc 01 thuyền viên có khả năng sơ cứu y tế...

Chi trả chi phí đi lại cho thuyền viên hồi hương.

Đó là quy định tại điều 8, nghị định 121 này. Cụ thể, chủ tàu có tách nhiệm chi trả chi phí liên quan đến việc hồi hương của thuyền viên trong những trường hợp như HĐLĐ thuyền viên hết hạn; thuyền viên bị ốm đau, tai nạn lao động hàng hải cần phải hồi hương; tàu bị chìm đắm, cụ thể gồm:

+ Chi phí đi đến địa điểm lựa chọn để thuyền viên hồi hương;

+ Chi phí ăn, ở của thuyền viên tính từ thời điểm rời tàu cho đến địa điểm hồi hương;

+ Tiền lương và trợ cấp đi lại của thuyền viên tính từ thời điểm rời tàu cho đến địa điểm hồi hương;

+ Chi phí vận chuyển tối đa 30 kg hành lý cá nhân của thuyền viên đến địa điểm hồi hương;

+ Chi phí chăm sóc y tế cần thiết cho tới khi thuyền viên đủ điều kiện sức khỏe để đi đến địa điểm hồi hương.

Nghị định 121/2014/NĐ-CP hướng dẫn Công ước Lao động hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2015.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 121/2014/NĐ-CP để xử lý: