Nghị quyết 97/NQ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 97/NQ-CP

Tiêu đề: Nghị quyết 97/NQ-CP năm 2014 về Chương trình hành động triển khai Kết luận 96-KL/TW tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp do Chính phủ ban hành Số hiệu: 97/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 26/12/2014 Lĩnh vực: Lao động

Mục lục Nghị quyết 97/NQ-CP năm 2014 về Chương trình hành động triển khai Kết luận 96-KL/TW tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp do Chính phủ ban hành

 • NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ TRIỂN KHAI KẾT LUẬN SỐ 96-KL/TW NGÀY 07 THÁNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Kết luận số ...
 • Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ TRIỂN KHAI KẾT LUẬN SỐ 96-KL/TW NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA BAN ...
 • I. MỤC TIÊU
 • II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
 • 1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • 3. Bộ Tài chính
 • 4. Bộ Xây dựng
 • 5. Bộ Nội vụ
 • 6. Bộ Thông tin và Truyền thông
 • 7. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • 8. Bộ Công an
 • 9. Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • 10. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • 11. Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
 • 12. Đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 97/NQ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 97/NQ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 97/NQ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 97/NQ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 97/NQ-CP

Đang cập nhật