Quyết định 5666/QĐ-BNN-TCCB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 5666/QĐ-BNN-TCCB

Tiêu đề: Quyết định 5666/QĐ-BNN-TCCB năm 2014 thành lập Chi cục Kiểm lâm vùng III trực thuộc Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 5666/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát Ngày ban hành: 27/12/2014 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 5666/QĐ-BNN-TCCB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 5666/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 5666/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 5666/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 5666/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật