Thông tư 46/2014/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 46/2014/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 46/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Số hiệu: 46/2014/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Toàn Thắng Ngày ban hành: 31/12/2014 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư 46/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Chứng từ thanh toán
 • Điều 5. Dịch vụ thanh toán giao dịch bằng phương tiện điện tử
 • Điều 6. Quy định về quản lý ngoại hối trong dịch vụ thanh toán
 • Chương II DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA CÁC TỔ CHỨC CUNG ỨNG DỊCH VỤ THANH TOÁN
 • Điều 7. Dịch vụ thanh toán từng lần qua tài khoản thanh toán mở tại Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 8. Dịch vụ thanh toán ủy nhiệm chi
 • Điều 9. Dịch vụ thanh toán ủy nhiệm thu
 • Điều 10. Dịch vụ thu hộ và dịch vụ chi hộ
 • Điều 11. Dịch vụ chuyển tiền
 • Điều 12. Dịch vụ thanh toán qua quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô
 • Chương III QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA DỊCH VỤ THANH TOÁN
 • Điều 13. Quyền của tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ thanh toán
 • Điều 14. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ thanh toán
 • Điều 15. Quyền của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
 • Điều 16. Nghĩa vụ của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
 • Điều 17. Nghĩa vụ của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khi hợp tác với các tổ chức cung ứng dịch vụ ...
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 18. Hiệu lực thi hành
 • Điều 19. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC 01 Bảng kê các chứng từ thanh toán qua tài khoản thanh toán tại NHNN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 46/2014/TT-NHNN để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 46/2014/TT-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 46/2014/TT-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 46/2014/TT-NHNN

Đang cập nhật