Thông tư liên tịch 191/2014/TTLT-BTC-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 191/2014/TTLT-BTC-BTP

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 191/2014/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 191/2014/TTLT-BTC-BTP Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp Người ký: Trương Chí Trung, Nguyễn Thúy Hiền Ngày ban hành: 12/12/2014 Lĩnh vực: Tài chính, Bổ trợ tư pháp, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Thông tư liên tịch 191/2014/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VỀ THÙ LAO VÀ THANH TOÁN CHI PHÍ CHO LUẬT SƯ TRONG TRƯỜNG HỢP LUẬT SƯ THAM ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Mức thù lao và các khoản chi phí
  • Điều 3. Thủ tục chi trả
  • Điều 4. Nguồn kinh phí
  • Điều 5. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí
  • Điều 6. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 191/2014/TTLT-BTC-BTP để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 191/2014/TTLT-BTC-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 191/2014/TTLT-BTC-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 191/2014/TTLT-BTC-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 191/2014/TTLT-BTC-BTP

Đang cập nhật