Quyết định 2254/QĐ-KTNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2254/QĐ-KTNN

Tiêu đề: Quyết định 2254/QĐ-KTNN năm 2014 sửa đổi Quyết định 1264/QĐ-KTNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực VII Số hiệu: 2254/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Nguyễn Hữu Vạn Ngày ban hành: 29/12/2014 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2254/QĐ-KTNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2254/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2254/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2254/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2254/QĐ-KTNN

Đang cập nhật