Quyết định 46/2014/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 46/2014/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 46/2014/QĐ-UBND về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc tại thành phố Đà Nẵng Số hiệu: 46/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Văn Hữu Chiến Ngày ban hành: 12/12/2014 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế

Mục lục Quyết định 46/2014/QĐ-UBND về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc tại thành phố Đà Nẵng

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NGHI LỄ ĐỐI NGOẠI VÀ ĐÓN, TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI ĐẾN THĂM, LÀM VIỆC TẠI ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký; Thay thế Quyết định số 20/2007 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn ...
 • QUY ĐỊNH VỀ NGHI LỄ ĐỐI NGOẠI VÀ ĐÓN, TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI ĐẾN THĂM, LÀM VIỆC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
 • Điều 2. Yêu cầu về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc tại thành phố Đà ...
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Danh nghĩa các chuyến thăm cấp cao
 • Chương II ĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG THĂM ĐÀ NẴNG
 • Điều 5. Đón, tiếp Nguyên thủ quốc gia đồng thời là người đứng đầu đảng cầm quyền thăm cấp nhà nước
 • Điều 6. Đón, tiếp Nguyên thủ quốc gia thăm cấp nhà nước
 • Điều 7. Đón, tiếp Nguyên thủ quốc gia; Nguyên thủ quốc gia đồng thời là người đứng đầu đảng cầm quyền ...
 • Điều 8. Đón, tiếp người đứng đầu chính phủ thăm chính thức và thăm làm việc
 • Điều 9. Đón, tiếp Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức và thăm làm việc
 • Điều 10. Đón, tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo đảng cầm quyền thăm chính thức và thăm ...
 • Điều 11. Đón, tiếp Phó Nguyên thủ Quốc gia thăm chính thức và thăm làm việc
 • Điều 12. Đón, tiếp Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thăm chính ...
 • Điều 13. Đón, tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc hội hoặc cấp tương đương thăm, làm việc
 • Điều 14. Đón, tiếp các đoàn khách mời nước ngoài khác của Trung ương
 • Chương III ĐÓN, TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI CỦA ĐỊA PHƯƠNG THĂM, LÀM VIỆC
 • Điều 15. Đón, tiếp Bí thư Tỉnh/Thành ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh/Thành phố, Tỉnh trưởng/Thị trưởng và tương ...
 • Điều 16. Đón, tiếp đoàn Phó Bí thư Tỉnh/Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh/Thành phố, Phó Tỉnh trưởng/Phó ...
 • Điều 17. Đón tiếp các đoàn khách nước ngoài khác
 • Chương IV ĐÓN, TIẾP CÁC ĐOÀN KHÁCH NƯỚC NGOÀI THĂM CÁ NHÂN, QUÁ CẢNH VÀ THAM DỰ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO
 • Điều 18. Đón, tiếp các đoàn khách nước ngoài của trung ương thăm cá nhân, quá cảnh
 • Điều 19. Đón, tiếp các đoàn khách cấp cao địa phương (từ cấp Phó Chủ tịch/Phó Thị trưởng trở lên) thăm ...
 • Điều 20. Đón, tiếp khách nước ngoài đến tham dự Hội nghị, Hội thảo quốc tế tại Đà Nẵng
 • Chương V NGHI LỄ ĐỐI NGOẠI ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
 • Điều 21. Đón, tiếp Đại sứ, Tổng Lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam chào xã giao, chào từ biệt, thăm, làm ...
 • Điều 22. Tổng Lãnh sự nước ngoài tại Đà Nẵng nhậm chức và chào từ biệt
 • Điều 23. Cơ quan đại diện nước ngoài chúc mừng và tham dự các hoạt động của thành phố
 • Điều 24. Lãnh đạo thành phố chúc mừng, tham dự các hoạt động của cơ quan đại diện nước ngoài
 • Điều 25. Ký sổ tang, chia buồn
 • Chương VI MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC VỀ ĐÓN, TIẾP CÁC ĐOÀN KHÁCH NƯỚC NGOÀI
 • Điều 26. Dùng quốc kỳ, trang trí
 • Điều 27. Xe cảnh sát dẫn đường
 • Điều 28. Đài thọ
 • Điều 29. Tặng phẩm
 • Điều 30. Giấy mời
 • Điều 31. Phiên dịch
 • Điều 32. Ký kết thỏa thuận quốc tế nhân chuyến thăm, làm việc của các đoàn khách nước ngoài tại thành ...
 • Chương VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 33. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
 • Điều 34. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh, các cơ quan, đơn vị kịp ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 46/2014/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 46/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 46/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 46/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 46/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật