Quyết định 55/2014/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 55/2014/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 55/2014/QĐ-UBND về quản lý, tổ chức thực hiện việc dạy nghề sơ cấp; ngắn hạn, tập huấn bồi dưỡng nhóm nghề phi nông nghiệp theo Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Số hiệu: 55/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Vũ Chí Giang Ngày ban hành: 19/11/2014 Lĩnh vực: Lao động

Mục lục Quyết định 55/2014/QĐ-UBND về quản lý, tổ chức thực hiện việc dạy nghề sơ cấp; ngắn hạn, tập huấn bồi dưỡng nhóm nghề phi nông nghiệp theo Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC DẠY NGHỀ SƠ CẤP; NGẮN HẠN, TẬP HUẤN BỒI ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về quản lý, tổ chức thực hiện việc dạy nghề sơ cấp; ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 20/2012 ...
 • Điều 3 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân ...
 • QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC DẠY NGHỀ NGẮN HẠN, TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG NGHỀ NHÓM NGHỀ NÔNG ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 4. Mức, thời gian, các nghề được hỗ trợ
 • Điều 5. Thủ tục hỗ trợ kinh phí học nghề ngắn hạn, tập huấn bồi dưỡng nghề nhóm nghề nông nghiệp
 • Điều 6. Cấp phát và chi trả kinh phí hỗ trợ dạy và học nghề ngắn hạn, tập huấn bồi dưỡng nghề nhóm nghề ...
 • Điều 7. Thủ tục hỗ trợ kinh phí truyền nghề
 • Điều 8. Cấp phát và chi trả kinh phí hỗ trợ truyền nghề
 • Điều 9. Công tác quản lý dạy nghề ngắn hạn; tập huấn bồi dưỡng nghề nhóm nghề nông nghiệp và truyền nghề ...
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 10. Trách nhiệm và quan hệ phối hợp của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện
 • Điều 11. Trách nhiệm của các đơn vị tham gia dạy nghề
 • Điều 12. Chế độ thông tin, báo cáo
 • Điều 13. Điều khoản thi hành
 • Mẫu số 01 ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ............... (học nghề ngắn hạn, tập huấn bồi dưỡng nhóm nghề ...
 • DANH MỤC NGHỀ ĐƯỢC HỖ TRỢ LOẠI HÌNH DẠY NGHỀ NGẮN HẠN; TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG NGHỀ; TRUYỀN NGHỀ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 55/2014/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 55/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 55/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 55/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 55/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật