Quyết định 51/2014/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 51/2014/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 51/2014/QĐ-UBND về Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Số hiệu: 51/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Chính Ngày ban hành: 26/12/2014 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 51/2014/QĐ-UBND về Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐỊNH KỲ 5 NĂM (2015-2019) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
 • VI. Huyện Gio Linh:
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) theo các phụ ...
 • Điều 2. Phạm vi áp dụng
 • Điều 3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn thi hành quyết ...
 • Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 và thay thế Quyết định số 37/2013 ...
 • PHỤ LỤC SỐ 01 BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
 • PHỤ LỤC SỐ 2 PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
 • PHỤ LỤC SỐ 3 PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
 • PHỤ LỤC SỐ 4 PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ CÁC THỊ TRẤN
 • PHỤ LỤC SỐ 5 QUY ĐỊNH VỀ PHÂN LOẠI XÃ VÀ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG ĐÔ THỊ THEO VÙNG, KHU VỰC; PHÂN VỊ TRÍ ...
 • PHỤ LỤC SỐ 6 PHÂN VỊ TRÍ ĐẤT NÔNG NGHIỆP, QUY ĐỊNH KHU VỰC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 51/2014/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 51/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 51/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 51/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 51/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật