Quyết định 55/2014/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 55/2014/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 55/2014/QĐ-UBND ban hành Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Số hiệu: 55/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Đặng Viết Thuần Ngày ban hành: 17/12/2014 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 55/2014/QĐ-UBND ban hành Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ, CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT KHI NHÀ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 và thay thế Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ...
 • QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ, CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc xây dựng đơn giá
 • Chương II PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG
 • Điều 4. Đơn giá bồi thường nhà theo diện tích xây dựng
 • Điều 5. Đơn giá bồi thường đối với nhà xây gạch các loại
 • Điều 6. Đơn giá bồi thường đối với nhà gỗ, nhà tre
 • Điều 7. Đơn giá bồi thường đối với các công trình kiến trúc khác
 • Điều 8. Đơn giá bồi thường đối với công trình mồ mả
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 9. Hiệu lực thực hiện
 • Điều 10. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC 1 ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ, CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ...
 • PHỤ LỤC 2 BẢNG GIÁ VẬT LIỆU CHỦ YẾU ĐỂ TÍNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ, CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC GẮN LIỀN VỚI ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 55/2014/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 55/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 55/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 55/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 55/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật