Nghị quyết 66/2014/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 66/2014/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 66/2014/NQ-HĐND quy định mức thù lao hàng tháng đối với thành viên đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Số hiệu: 66/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Vũ Hồng Bắc Ngày ban hành: 12/12/2014 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 66/2014/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 66/2014/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 66/2014/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 66/2014/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 66/2014/NQ-HĐND

Đang cập nhật