Quyết định 4367/QĐ-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 4367/QĐ-BTP

Tiêu đề: Quyết định 4367/QĐ-BTP năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 4367/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hà Hùng Cường Ngày ban hành: 24/12/2014 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Quyết định 4367/QĐ-BTP năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT BUÔN MA ...
  • Điều 1. Vị trí và chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
  • Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế và số lượng người làm việc
  • Điều 4. Trách nhiệm và mối quan hệ công tác
  • Điều 5. Hiệu lực thi hành
  • Điều 6. Trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 4367/QĐ-BTP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 4367/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 4367/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 4367/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 4367/QĐ-BTP

Đang cập nhật