Thông tư liên tịch 206/2014/TTLT/BTC-BQP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 206/2014/TTLT/BTC-BQP

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 206/2014/TTLT/BTC-BQP hướng dẫn thực hiện khai, nộp thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước đối với các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Tài chính- Bộ Quốc phòng ban hành Số hiệu: 206/2014/TTLT/BTC-BQP Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Lê Hữu Đức Ngày ban hành: 24/12/2014 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 206/2014/TTLT/BTC-BQP để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 206/2014/TTLT/BTC-BQP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 206/2014/TTLT/BTC-BQP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 206/2014/TTLT/BTC-BQP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 206/2014/TTLT/BTC-BQP

Đang cập nhật