Nghị quyết 32/2014/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 32/2014/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 32/2014/NQ-HĐND thông qua bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Số hiệu: 32/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh Ngày ban hành: 18/12/2014 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Nghị quyết 32/2014/NQ-HĐND thông qua bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
 • Điều 1. Thông qua Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (có hiệu lực từ ngày ...
 • Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
 • QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đất nông nghiệp
 • Điều 2. Đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn
 • Điều 3. Đất phi nông nghiệp tại đô thị
 • Điều 4. Cách xác định giá đất một số loại đất phi nông nghiệp khác tại khu vực nông thôn và trong đô ...
 • Chương II BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT
 • Điều 5. Bảng giá đất nông nghiệp
 • Điều 6. Bảng giá đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn
 • Điều 7. Bảng giá đất phi nông nghiệp trong đô thị
 • Điều 8. Xử lý về giá một số trường hợp cụ thể:
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 9. Cơ quan Tài nguyên - Môi trường các cấp chịu trách nhiệm xác định vị trí đất dựa trên bản đồ ...
 • Điều 10. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các ngành ...
 • DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 32/2014/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 32/2014/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 32/2014/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 32/2014/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 32/2014/NQ-HĐND

Đang cập nhật