Thông tư 65/2014/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 65/2014/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 65/2014/TT-BTNMT sửa đổi Thông tư 18/2011/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 65/2014/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Bùi Cách Tuyến Ngày ban hành: 29/12/2014 Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường

Mục lục Thông tư 65/2014/TT-BTNMT sửa đổi Thông tư 18/2011/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 18/2011/TT-BTNMT VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ...
  • Điều 1. Những nội dung bổ sung Thông tư 18/2011/TT-BTNMT ngày 08 tháng 06 năm 2011 quy định Định mức ...
  • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2015
  • Điều 3. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 65/2014/TT-BTNMT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 65/2014/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 65/2014/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 65/2014/TT-BTNMT

Đang cập nhật