Quyết định 100/2014/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 100/2014/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 100/2014/QĐ-UBND sửa đổi bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe hai bánh gắn máy và tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An Số hiệu: 100/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Lê Xuân Đại Ngày ban hành: 23/12/2014 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giao thông, vận tải

Mục lục Quyết định 100/2014/QĐ-UBND sửa đổi bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe hai bánh gắn máy và tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE ÔTÔ, XE HAI BÁNH ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe môtô, xe gắn máy ...
  • Điều 2. Các nội dung khác không sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này thì tiếp tục thực hiện theo quy định ...
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • PHỤ LỤC 01 BẢNG GIÁ BÁN TỐI THIỂU XE Ô TÔ (BỔ SUNG, SỬA ĐỔI ) DÙNG ĐỂ QUẢN LÝ THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ...
  • PHẦN I. XE NHẬP KHẨU
  • PHẦN II XE DO VIỆT NAM LIÊN DOANH SẢN XUẤT, LẮP RÁP
  • PHỤ LỤC 02 BẢNG GIÁ BÁN TỐI THIỂU XE MÁY (BỔ SUNG, SỬA ĐỔI ) DÙNG ĐỂ QUẢN LÝ THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 100/2014/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 100/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 100/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 100/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 100/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật