Quyết định 31/2013/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 31/2013/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 31/2013/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 36/2012/QĐ-UBND về đơn giá bồi thường nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng vật nuôi và tài sản khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu Số hiệu: 31/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Nguyễn Khắc Chử Ngày ban hành: 14/11/2013 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 31/2013/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 36/2012/QĐ-UBND về đơn giá bồi thường nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng vật nuôi và tài sản khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  • Điều 1. Bổ sung Khoản 6, Mục II của Phụ lục số 02 - Đơn giá bồi thường cây trồng vật nuôi trên đất, ban ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 31/2013/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 31/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 31/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 31/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 31/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật