Thông tư 26/2014/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 26/2014/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 26/2014/TT-BTTTT hướng dẫn Nghị định 187/2013/NĐ-CP đối với việc nhập khẩu tem bưu chính do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 26/2014/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Bắc Son Ngày ban hành: 30/12/2014 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 26/2014/TT-BTTTT hướng dẫn Nghị định 187/2013/NĐ-CP đối với việc nhập khẩu tem bưu chính do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 187/2013/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Tem bưu chính không được phép xuất khẩu, nhập khẩu
 • Điều 4. Tem bưu chính tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; chuyển khẩu
 • Điều 5. Giấy phép nhập khẩu tem bưu chính
 • Điều 6. Các trường hợp được miễn giấy phép nhập khẩu tem bưu chính
 • Điều 7. Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính
 • Điều 8. Cấp lại giấy phép nhập khẩu tem bưu chính
 • Điều 9. Phí, lệ phí cấp, cấp lại giấy phép nhập khẩu
 • Điều 10. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I DANH MỤC TEM BƯU CHÍNH CẦN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
 • PHỤ LỤC II MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
 • PHỤ LỤC III MẪU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH
 • PHỤ LỤC IV MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 26/2014/TT-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 26/2014/TT-BTTTT

Phân tích chính sách về Thông tư 26/2014/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 26/2014/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 26/2014/TT-BTTTT

Đang cập nhật