Thông báo 08/TB-VPCP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 08/TB-VPCP

Tiêu đề: Thông báo 08/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại Hội nghị giao ban về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành Số hiệu: 08/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Nên Ngày ban hành: 09/01/2015 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Ngày 9/1/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 08/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại Hội nghị giao ban về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Sau khi nghe Báo cáo của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, ý kiến của lãnh đạo các cơ quan, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã kết luận như sau:

Về nhiệm vụ, giải pháp năm 2015, các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước cần tập trung thực hiện những nội dung, công việc chủ yếu sau đây:

a) Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp. Bảo đảm thời hạn trình các Đề án còn lại theo Chương trình kế hoạch mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao. Tháo gỡ các cơ chế, chính sách vướng mắc, tồn tại còn tồn đọng trong năm 2014, cần hoàn thành ngay trong Quý I năm 2015.

Rà soát bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và Luật Đầu tư (sửa đổi) mới được Quốc hội thông qua.

b) Các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để hoàn thành bằng được kế hoạch tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2014-2015, đặc biệt là cổ phần hóa,thoái vốn nhà nước.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 08/TB-VPCP để xử lý:

Tin tức về Thông báo 08/TB-VPCP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 08/TB-VPCP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 08/TB-VPCP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 08/TB-VPCP

Đang cập nhật