Quyết định 51/2014/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 51/2014/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 51/2014/QĐ-UBND Quy định về giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 Số hiệu: 51/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín Ngày ban hành: 31/12/2014 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 51/2014/QĐ-UBND Quy định về giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01 ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Quyết định này thay thế ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban ...
 • QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2015 ...
 • Chương I PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT
 • Điều 3. Đối với đất nông nghiệp
 • Điều 4. Đối với đất phi nông nghiệp
 • Điều 5. Đối với các loại đất khác
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 6. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 51/2014/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 51/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 51/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 51/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 51/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật