Thông báo 15484/TB-TCHQ

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 15484/TB-TCHQ

Tiêu đề: Thông báo 15484/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Cao su tổng hợp do Tổng cục Hải quan ban hành Số hiệu: 15484/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái Ngày ban hành: 31/12/2014 Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí

Ngày 31/12/2014, căn cứ Nghị định 06/2003/NĐ-CP, TCHQ đã ban hành Thông báo 15484/TB-TCHQ kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Cao su tổng hợp

Cụ thể, cao su tổng hợp SBR 1712 thuộc nhóm 40.05 "Cao su hỗn hợp, chưa lưu hóa, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải", phân nhóm "- Loại khác", phân nhóm 4005.99 "- - Loại khác", mã số 4005.99.90 " - - - Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 15484/TB-TCHQ để xử lý:

Tin tức về Thông báo 15484/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 15484/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 15484/TB-TCHQ

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 15484/TB-TCHQ

Đang cập nhật