Quyết định 124/2014/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 124/2014/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 124/2014/QĐ-UBND về Quy định thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với cán bộ y tế hành nghề khám, chữa bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An Số hiệu: 124/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Đinh Thị Lệ Thanh Ngày ban hành: 31/12/2014 Lĩnh vực: Y tế - dược, Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 124/2014/QĐ-UBND về Quy định thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với cán bộ y tế hành nghề khám, chữa bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ LUÂN PHIÊN CÓ THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ Y TẾ HÀNH NGHỀ KHÁM ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 92/2009 ...
 • Điều 3 Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Y tế, Nội vụ, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành ...
 • QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ LUÂN PHIÊN CÓ THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ Y TẾ HÀNH NGHỀ KHÁM, CHỮA BỆNH ...
 • Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Đối tượng được miễn thực hiện chế độ luân phiên
 • Điều 4. Nguyên tắc thực hiện chế độ luân phiên
 • Chương II: NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ LUÂN PHIÊN CÓ THỜI HẠN
 • Điều 5. Hình thức, thời gian thực hiện chế độ luân phiên
 • Điều 6. Thẩm quyền cử cán bộ y tế hành nghề khám, chữa bệnh đi luân phiên
 • Điều 7. Chế độ áp dụng đối với cán bộ y tế hành nghề khám, chữa bệnh trong thời gian đi luân phiên
 • Điều 8. Nguồn kinh phí thực hiện
 • Điều 9. Trách nhiệm chi trả chế độ
 • Chương III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 10. Trách nhiệm của Sở Y tế
 • Điều 11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã
 • Điều 12. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan
 • Điều 13. Trách nhiệm của các đơn vị cử cán bộ y tế hành nghề khám, chữa bệnh đi luân phiên
 • Điều 14. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận cán bộ y tế hành nghề khám, chữa bệnh đến luân phiên
 • Điều 15. Trách nhiệm của cán bộ y tế hành nghề khám, chữa bệnh được cử đi luân phiên
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 124/2014/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 124/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 124/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 124/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 124/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật