Quyết định 69/2003/QĐ-UB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 69/2003/QĐ-UB

Tiêu đề: Quyết định 69/2003/QĐ-UB quy định tạm thời về quản lý, sử dụng thiết bị thu, xem truyền hình vệ tinh kỹ thuật số (loại nhỏ) do tỉnh Tuyên Quang ban hành Số hiệu: 69/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Đỗ Văn Chiến Ngày ban hành: 23/05/2003 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 69/2003/QĐ-UB quy định tạm thời về quản lý, sử dụng thiết bị thu, xem truyền hình vệ tinh kỹ thuật số (loại nhỏ) do tỉnh Tuyên Quang ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG THIẾT BỊ THU, XEM ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định tạm thời về quản lý, sử dụng thiết bị thu, xem truyền ...
 • Điều 2. Giao trách nhiệm Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin; ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG THIẾT BỊ THU, XEM TRUYỀN HÌNH VỆ TINH KỸ THUẬT SỐ (LOẠI NHỎ)
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng lắp đặt
 • Điều 2. Điều kiện lắp đặt thiết bị truyền hình vệ tinh kỹ thuật số
 • Điều 3. Giải thích các từ ngữ
 • Điều 4. Vốn đầu tư lắp đặt
 • Chương II QUẢN LÝ, SỬ DỤNG THIẾT BỊ
 • Điều 5. Phạm vi thu, xem truyền hình
 • Điều 6. Trách nhiệm của người sử dụng
 • Điều 7. Tiêu chuẩn, trách nhiệm, quyền lợi của người quản lý, vận hành
 • Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm khi khai thác, sử dụng thiết bị
 • Điều 9. Trách nhiệm quản lý hoạt động của các Điểm lắp đặt
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 10. Xử lý vi phạm:
 • Điều 11. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 69/2003/QĐ-UB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 69/2003/QĐ-UB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 69/2003/QĐ-UB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 69/2003/QĐ-UB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 69/2003/QĐ-UB

Đang cập nhật