Quyết định 91/2005/QĐ-UB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 91/2005/QĐ-UB

Tiêu đề: Quyết định 91/2005/QĐ-UB thực hiện cơ chế “một cửa” tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang Số hiệu: 91/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Lê Thị Quang Ngày ban hành: 09/10/2005 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 91/2005/QĐ-UB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 91/2005/QĐ-UB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 91/2005/QĐ-UB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 91/2005/QĐ-UB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 91/2005/QĐ-UB

Đang cập nhật