Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 02/2015/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân Ngày ban hành: 12/01/2015 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Lao động

Mục lục Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA TƯ VẤN TRONG NƯỚC LÀM CƠ SỞ DỰ TOÁN GÓI THẦU ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Đối tượng áp dụng
  • Điều 3. Mức lương theo tháng của chuyên gia tư vấn trong nước
  • Điều 4. Mức lương theo tuần, theo ngày và theo giờ của chuyên gia tư vấn
  • Điều 5. Áp dụng mức lương của chuyên gia tư vấn
  • Điều 6. Điều khoản thi hành
  • Biểu mẫu số 1 TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT MỨC LƯƠNG CHUYÊN GIA TƯ VẤN TRONG NƯỚC NĂM ..................
  • Biểu mẫu số 2 TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT MỨC LƯƠNG CHUYÊN GIA TƯ VẤN TRONG NƯỚC NĂM ..................
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH

Án lệ về Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật