Quyết định 11912/QĐ-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 11912/QĐ-BCT

Tiêu đề: Quyết định 11912/QĐ-BCT năm 2014 về chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ do Bộ Công Thương ban hành Số hiệu: 11912/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Cao Quốc Hưng Ngày ban hành: 29/12/2014 Lĩnh vực: Công nghiệp, Khoa học, công nghệ

Ngày 29/12/2014, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 11912/QĐ-BCT năm 2014 về chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ.

 Chỉ định Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1, địa chỉ: số 8 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội thực hiện việc thử nghiệm phân bón vô cơ. Danh mục các phép thử được công nhận đối với phân bón vô cơ được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 367.2014/QĐ-VPCNCL ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Văn phòng công nhận chất lượng (Vilas 028).

Quyết định này có hiệu lực 03 năm, kể từ ngày ký.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 có trách nhiệm thực hiện công tác đánh giá sự phù hợp phân bón vô cơ phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu và phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 11912/QĐ-BCT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 11912/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 11912/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 11912/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 11912/QĐ-BCT

Đang cập nhật