Nghị định 02/2015/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 02/2015/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 02/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 162/2006/NĐ-CP về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước Số hiệu: 02/2015/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 02/01/2015 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Nghị định 02/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 162/2006/NĐ-CP về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước

  • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 162/2006/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2006/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị ...
  • 1. “Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • 2. “Điều 2. Đối tượng áp dụng
  • 3. “Điều 5. Chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc Kiểm toán Nhà nước
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành
  • Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Thưởng đến 5% cho cán bộ kế toán phát hiện được sai phạm 

Căn cứ Nghị quyết 1003/2006/NQ-UBTVQH11; Nghị quyết 794/2009/NQ-UBTVQH12 và Nghị quyết 670a/2013/NQ-UBTVQH13, ngày 02/01/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 02/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 162/2006/NĐ-CP về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước.

Nội dung sửa đổi được quy định cụ thể như sau:

Hàng năm, căn cứ vào kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước được trích 5% số tiền do Kiểm toán Nhà nước phát hiện và kiến nghị (quy định trước đây là 2%), bao gồm:

+ Các khoản tăng thu ngân sách nhà nước về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác đã thực nộp vào ngân sách nhà nước;

+ Các khoản đã thực chi ngân sách sai chế độ đã nộp lại ngân sách nhà nước;

+ Các khoản đã thực chi ngân sách sai chế độ đã xử lý giảm chi, giảm thanh toán vào ngân sách năm sau.

Theo đó, mức chi khuyến khích, thưởng cho cán bộ, công chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước không vượt quá 0,8 lần lương cấp bậc, phụ cấp chức vụ, vượt khung và phụ cấp nghề nghiệp;

Số kinh phí còn lại sau khi chi khuyến khích, thưởng cho cán bộ, công chức và người lao động thuộc Kiểm toán Nhà nước, được sử dụng để đầu tư cơ sở vật chất và tăng cường năng lực hoạt động của ngành.

Nghị định 02/2015/NĐ-CP quy định sửa đổi chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước này có hiệu lực kể từ ngày 16/12/2015. Đồng thời, Nghị định 02 quy định thay thế Nghị định 32/2011/NĐ-CP. Các chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc Kiểm toán Nhà nước được thực hiện kể từ ngày 01/07/2009.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 02/2015/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 02/2015/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 02/2015/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 02/2015/NĐ-CP

Đang cập nhật