Thông tư 01/2015/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01/2015/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 01/2015/TT-BCT quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại do Bộ Công Thương ban hành Số hiệu: 01/2015/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Đỗ Thắng Hải Ngày ban hành: 12/01/2015 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 01/2015/TT-BCT quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại do Bộ Công Thương ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DẤU NGHIỆP VỤ CỦA THƯƠNG NHÂN KINH DOANH DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ
 • Điều 4. Hồ sơ, trình tự đăng ký dấu nghiệp vụ
 • Điều 5. Hồ sơ, trình tự đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ
 • Điều 6. Xóa đăng ký dấu nghiệp vụ
 • Điều 7. Tổ chức thực hiện
 • Điều 8. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DẤU NGHIỆP VỤ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01/2015/TT-BCT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 01/2015/TT-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 01/2015/TT-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 01/2015/TT-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 01/2015/TT-BCT

Đang cập nhật