Quyết định 41/2014/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 41/2014/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 41/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 09/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre Số hiệu: 41/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Võ Thành Hạo Ngày ban hành: 31/12/2014 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 41/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 09/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 về Công tác quản lý an toàn thực phẩm, an toàn hoá chất công nghiệp ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 41/2014/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 41/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 41/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 41/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 41/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật