Quyết định 132/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 132/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 132/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 132/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Văn Ninh Ngày ban hành: 26/01/2015 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 132/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC - VINACOMIN ...
 • Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin ...
 • 1. Tên, địa chỉ trụ sở chính:
 • 2. Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin sau cổ phần hóa có tư cách pháp nhân theo pháp luật ...
 • 3. Hình thức cổ phần hóa: Kết hợp bán bớt một phần vốn nhà nước đồng thời phát hành thêm cổ phiếu để ...
 • 4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:
 • 5. Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ ...
 • 6. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP ...
 • 7. Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất ...
 • 8. Phương án sắp xếp lao động:
 • 9. Chi phí cổ phần hóa: Bộ Công Thương phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa Tổng công ty Công nghiệp ...
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 132/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 132/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 132/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 132/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 132/QĐ-TTg

Đang cập nhật