Văn bản hợp nhất 18/VBHN-VPQH

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 18/VBHN-VPQH

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 18/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế tài nguyên do Văn phòng Quốc hội ban hành Số hiệu: 18/VBHN-VPQH Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Văn phòng quốc hội Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc Ngày ban hành: 11/12/2014 Lĩnh vực: Tài nguyên, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Văn bản hợp nhất 18/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế tài nguyên do Văn phòng Quốc hội ban hành

 • LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng chịu thuế
 • Điều 3. Người nộp thuế
 • Chương II CĂN CỨ TÍNH THUẾ
 • Điều 4. Căn cứ tính thuế
 • Điều 5. Sản lượng tài nguyên tính thuế
 • Điều 6. Giá tính thuế
 • Điều 7. Thuế suất
 • Chương III KÊ KHAI, NỘP THUẾ , MIỄN, GIẢM THUẾ
 • Điều 8. Kê khai, nộp thuế
 • Điều 9. Miễn, giảm thuế
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 10. Hiệu lực thi hành
 • Điều 11. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 18/VBHN-VPQH để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 18/VBHN-VPQH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 18/VBHN-VPQH

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 18/VBHN-VPQH

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 18/VBHN-VPQH

Đang cập nhật