Quyết định 09/2007/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 09/2007/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 09/2007/QĐ-TTg về việc xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc Sở hữu nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 09/2007/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 19/01/2007 Lĩnh vực: Đất đai, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 09/2007/QĐ-TTg về việc xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc Sở hữu nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
 • Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty ...
 • Điều 3. Lập và báo cáo phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất
 • Chương 2 QUY ĐỊNH CỤ THỂ VIỆC SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT DO CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP ...
 • Điều 4. Trình tự thực hiện sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất
 • Điều 5. Phương thức và thẩm quyền xử lý các cơ sở nhà, đất do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp quản ...
 • Điều 6. Phương thức và thẩm quyền xử lý các cơ sở nhà, đất do công ty nhà nước quản lý, sử dụng
 • Điều 7. Thực hiện bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Điều 8. Quản lý, sử dụng tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển ...
 • Chương 3 QUY ĐỊNH CỤ THỂ VIỆC SẮP XẾP LẠI,XỬ LÝ CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT DO TỔ CHỨC KINH TẾ PHẢI DI DỜI QUẢN LÝ ...
 • Điều 9. Trình tự thực hiện
 • Điều 10. Quản lý, sử dụng tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển ...
 • Chương 4 TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 11. Trách nhiệm thi hành
 • Điều 12. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 09/2007/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 09/2007/QĐ-TTg

Phân tích chính sách về Quyết định 09/2007/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 09/2007/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 09/2007/QĐ-TTg

Đang cập nhật