Nghị định 16/2007/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 16/2007/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 16/2007/NĐ-CP Quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ Số hiệu: 16/2007/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 26/01/2007 Lĩnh vực: Chính sách xã hội

Mục lục Nghị định 16/2007/NĐ-CP Quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ

 • NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2007/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ, QUẢN LÝ MỘ, NGHĨA ...
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Nghị định này quy định về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và thăm viếng mộ liệt sĩ; xây ...
 • Điều 2. Kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ do ngân sách nhà nước ...
 • Chương 2: TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ; QUẢN LÝ, CHĂM SÓC,  GIỮ GÌN VÀ THĂM VIẾNG MỘ LIỆT SĨ
 • Điều 3.
 • Điều 4. Quy tập, an táng hài cốt liệt sĩ:
 • Điều 5. Ủy ban nhân dân các cấp tạo điều kiện và giúp đỡ thân nhân liệt sĩ thăm viếng mộ liệt sĩ.
 • Điều 6. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:
 • Chương 3: XÂY DỰNG, SỬA CHỮA, QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ
 • Điều 7. Các công trình ghi công liệt sĩ được xây dựng đảm bảo mỹ quan, bền vững, phù hợp với phong tục ...
 • Điều 8. Xây dựng mộ liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ:
 • Điều 9. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý các công trình ghi ...
 • Chương 4: KINH PHÍ BẢO ĐẢM CÔNG TÁC MỘ VÀ CÁC CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ
 • Điều 10. Ngân sách trung ương chi các nội dung sau:
 • Điều 11. Ngân sách địa phương chi các nội dung sau:
 • Điều 12. Đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước được sử dụng để hỗ trợ, tu sửa, nâng cấp ...
 • Chương 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 13. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn ...
 • Điều 14. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, rà soát, thực ...
 • Điều 15. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 16. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 16/2007/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 16/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 16/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 16/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 16/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật