Quyết định 13/2007/QĐ-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 13/2007/QĐ-BYT

Tiêu đề: Quyết định 13/2007/QĐ-BYT sửa đổi Điều 2 Quyết định 35/2006/QĐ-BYT về "Quy chế Quản lý mỹ phẩm" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 13/2007/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Thị Trung Chiến Ngày ban hành: 30/01/2007 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Quyết định 13/2007/QĐ-BYT sửa đổi Điều 2 Quyết định 35/2006/QĐ-BYT về "Quy chế Quản lý mỹ phẩm" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

  • Điều 1. Sửa đổi Điều 2 về hiệu lực thi hành của Quyết định số 35/2006/QĐ-BYT ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 13/2007/QĐ-BYT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 13/2007/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 13/2007/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 13/2007/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 13/2007/QĐ-BYT

Đang cập nhật