Chỉ thị 41-CT/TW

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 41-CT/TW

Tiêu đề: Chỉ thị 41-CT/TW năm 2015 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội do Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Số hiệu: 41-CT/TW Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Ban Bí thư Trung ương Đảng Người ký: Lê Hồng Anh Ngày ban hành: 05/02/2015 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 41-CT/TW để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 41-CT/TW

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 41-CT/TW

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 41-CT/TW

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 41-CT/TW

Đang cập nhật