Quyết định 231/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 231/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 231/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh hoạt động hoc tập suốt đời trong công nhân lao động tại doanh nghiệp đến năm 2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 231/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam Ngày ban hành: 13/02/2015 Lĩnh vực: Lao động, Giáo dục, đào tạo

Mục lục Quyết định 231/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh hoạt động hoc tập suốt đời trong công nhân lao động tại doanh nghiệp đến năm 2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG TẠI CÁC ...
  • Điều 1. Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh ...
  • I. MỤC TIÊU
  • II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
  • III. KINH PHÍ VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CỦA ĐỀ ÁN
  • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
  • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 231/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 231/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 231/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 231/QĐ-TTg

Đang cập nhật