Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BTC-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BTC-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BTC-BGTVT Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cho công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 21/2015/TTLT-BTC-BGTVT Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung, Phạm Quý Tiêu Ngày ban hành: 12/02/2015 Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BTC-BGTVT Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cho công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguồn kinh phí cho công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng
 • Điều 4. Nội dung chi từ nguồn ngân sách trung ương
 • Điều 5. Nội dung chi từ nguồn ngân sách địa phương
 • Điều 6. Mức chi cho công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng
 • Điều 7. Lập, chấp hành và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước
 • Điều 8. Công tác kiểm tra
 • Điều 9. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BTC-BGTVT để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BTC-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BTC-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BTC-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BTC-BGTVT

Đang cập nhật