Thông tư 01/2015/TT-BNG

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01/2015/TT-BNG

Tiêu đề: Thông tư 01/2015/TT-BNG quy định bãi bỏ Thông tư 2461/2001/TT-BNG hướng dẫn thực hiện Điều 1, Quyết định 114/2001/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 210/1999/QĐ-TTg về chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao ban hành Số hiệu: 01/2015/TT-BNG Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao Người ký: Vũ Hồng Nam Ngày ban hành: 20/01/2015 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01/2015/TT-BNG để xử lý:

Tin tức về Thông tư 01/2015/TT-BNG

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 01/2015/TT-BNG

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 01/2015/TT-BNG

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 01/2015/TT-BNG

Đang cập nhật